Премини към основното съдържание

Бизнес, НПО-та, културни институции и администрация обединиха сили за изготвянето на новия План за интегрирано развитие на община Симитли (ПИРО)

Община Симитли проведе дискусия във връзка с изготвянето на последваща оценка на Общинския план за развитие на общината за периода 2014 – 2020 и във връзка с подготовката и изготвянето на новия План за интегрирано развитие на община Симитли (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г.

 

Срещите се проведоха под формата на дискусии в работни групи с участието на представители на местния бизнес като участие взеха над 15 фирми, както и с участието на представители на гражданското общество в лицето на представители на неправителствения сектор, читалища, образователните институции и заинтересовани граждани от община Симитли.

 

Целта на дискусията бе да бъде проучено мнението и оценката на гражданското общество и бизнес организациите по отношение на идентифициране на основните проблеми при изпълнението на настоящия Общински план за развитие и актуализиране на бъдещите стратегически приоритети за развитие на общината, които ще залегнат в Плана за интегрирано развитие на община Симитли.

 

Във връзка с извършване на анализ на икономическото, социално и екологично състояние на общината, както и определяне на цели, приоритети и идентифициране на проектни идеи, които са приоритетни както за община Симитли, така и за развитие на интегрирани идеи в сътрудничество с други общини, общината представя на вниманието на всички заинтересовани лица кратка анкета.

 

Всеки, който желае, може да попълни анкетата в срок до 15.01.2022 г. чрез следния линк:

 

https://forms.gle/uSeJwVjRuFhsyJKn9 (онлайн), както и на място (хартиен носител), в деловодството на Общинска администрация, където може да получи бланки по образец - анкетна карта за представители на бизнеса и анкетна карта за гражданското общество.