Премини към основното съдържание

Изземват всички агитационни материали на територията на община Симитли, извън посочените в Заповед №528/21.09.2023г. на Кмета на община Симитли

Във вързка с множество постъпили жалби и сигнали от сходен характер относно поставянето и разпространението на агитационни материали на територията на община Симитли в нарушение на Изборния кодекс, ОИК Симитли, на основание на чл. 186, ал. 1 от Изборния кодекс възлага на ВрИД кмета на община Симитли да ИЗЗЕМЕ всички агитационни материали, разпространени на територията на община Симитли, извън посочените в Заповед № 528/21.09.2023г., издадена от Кмета на община Симитли.