Премини към основното съдържание

Христо Порточанов:

Уважаеми г-н Стефанов - " Венци", очаквах, че ще влезнеш в обяснителен режим. Говори, за да ти олекне, но се приготви и да слушаш.


Христо Порточанов