Премини към основното съдържание

Проведоха последната родителска среща по проект "Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“ по ОП НОИР

Вчера в село Долно Осеново бе проведена заключителна – последна по реда си, родителска среща № 8 от поредицата срещи в община Симитли по проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“ по ОП НОИР в изпълнение на проектна дейност „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието“ в изпълнение на проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, Договор № BG05M9OP001-2.018-0010-2014BG05M2OP001-C02,  който ОБЩИНА СИМИТЛИ изпълнява в партньорство със  Сдружение „Коматиница“ – град Симитли.

 

Срещата се състоя вчера на 14.05.2021 г. (петък), от 17:00 часа в с. Долно Осеново. На нея бе дискутирана темата:  „ВАШЕТО МНЕНИЕ – НАШ ПРИОРИТЕТ“ с родители на деца от детските градини. Участниците получиха информационни материали по темата. Те имаха възможност да поставят въпроси и да бъде организирана дискусия по теми, актуални и свързани с възпитанието на децата, с участието им в проектни дейности, свързани с интегрирането и успешното обучение за подрастващите.

 

 Мероприятието по Дейност 4  е организирано от Сдружение с нестопанска цел „Коматиница“ – град Симитли, един от партньорите в изпълнението на проекта, както и при спазване на въведените временни противоепидемични мерки за периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. със Заповед №РД-01-274 от 29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването, и по-точно – спазвайки т.9 от същата заповед.