Премини към основното съдържание

Откриха Анаеробната инсталация край Благоевград по проект в партньорство с Община Симитли

Община Симитли,  анаеробни инсталации, проект,

Днес се проведе официалната церемония „Откриване на обект“ - водосвет и прерязване на трикольорна лента, по проект №BG16M1OP002-2.004-0001 „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., в който Община Симитли е партньор и член на Регионално сдружение за управление на отпадъците-Благоевград (РСУО-Благоевград). 

В Анаеробната инсталация по метода на суха метанизация ще се третират разделно събрани биоразградими отпадъци /хранителни, зелени и/или дървесни отпадъци/. При процеса на анаеробно третиране ще се произвежда биогаз и компост. Биоразградимите отпадъци ще се третират в специално изградени биореактори, херметически затворени, където съгласно предвидената технология, ще протича процесът на анаеробна ферментация. Съоръжението е с капацитет близо 16 000 тона/годишно и ще обслужва 100 000 жители на общините Благоевград, Симитли, Бобошево, Кочериново и Рила. Инсталацията се намира в село Българчево, м. „Цалините“, община Благоевград.

Присъстваха кметове от общините, участващи в РСУО-Благоевград, както и областния управител – Мария Димова, представители на Общинска администрация – Благоевград,  гости на мероприятието и граждани.

Представител от екипа на кмета на Община Симитли Апостол Апостолов, бе зам.-кметът с ресор „Проекти и програми“ г-жа Маруся Филатова.

Строителството на Анаеробната инсталация стартира през 2021 година и завърши в края на 2023 г.