Премини към основното съдържание

Община Симитли се включва в инициатива с мото "С мисъл за утре"

Община Симитли

Общинска администрация – гр.Симитли уведомява жителите на общината, че на 17 март /петък/ от 10.00 часа стартира инициатива за почистване на отпадъци от пътни отбивки по течението на река Струма. Инициативата е на Басейнова дирекция Западно беломорски район за 2023 година с мото „С мисъл за утре“.

 

Инициативата е продиктувана от обстоятелството, че отпадъците от местата в близост до река Струма попадат във водите и освен, че са предпоставка за замърсяване, стават част от хранителната верига на рибната фауна.

 

С почистването ще се доведе до намаляване на замърсяването и подобряване облика на пътното трасе.

 

Приканваме желаещите да се включат в инициативата.