Премини към основното съдържание

На 28 януари се отбелязва - Денят за защита на личните данни

Денят за защита на личните данни

За 17-ти пореден път на 28 януари 2023 г. Комисията за защита на личните данни отбелязва Денят за защита на личните данни. Възникнал като европейски, Денят за защита на данните вече се празнува в световен мащаб и извън територията на Европа, където все още е познат и се нарича Ден на неприкосновеността (Privacy Day).

 

Денят за защита на данните е създаден, за да подчертае значението на адекватната защита на данните както в личния, така и в професионалния живот на всеки един гражданин, и да информира хората за техните права и как да ги упражняват.

 

На тази дата през 1981 е приета Конвенция No 108 на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни. Решението 28 януари да се отбелязва като Ден за защита на данните е взето от Комитета на министрите на Съвета на Европа на 26 април 2006, и днес се чества в целия свят.

 

България подписва конвенцията за защита на личните данни на 2 юни 1988 г., ратифицирана е със закон на 29 май 2002 г. и влиза в сила за България на 1 януари 2003 г. 

 

 

 

 
За първи път у нас европейският Ден на защита на личните данни се отбелязва през 2007 година.