Премини към основното съдържание

Михаил Манев от Симитли е отличен с първо място в категория „ЕСЕ“ в престижния конкурс

Михаил Манев

Отлично представяне на Михаил Манев от Симитли в престижен конкурс „Силата на мнообразието“

 Михаил Манев от Симитли, завършва своето образование до 7 клас в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Симитли, след което продължава своето образование в ПГСАГ – Благоевград. Дванадесетокласника е отличен с първо място в категория „ЕСЕ“ в престижния конкурс „Силата на мнообразието“ Как младите хора от различни етноси могат да допринеса за изграждане на по-толерантно обществото?“.

Ученическия конкурс е обявен чрез сдружение Л.И.Д.Е.Р – ЛИЧНОСТИ, ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ в партньорство с община Благоевград. Конкурсът се провежда в рамките на проект „Интегрирани мерки да приобщаване и овластяване на ромите в община Благоевград“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021, а целта му да насърчи учениците да изразят своите мнения за толерантността в обществото ни.