Премини към основното съдържание

Днес отбелязваме Световния ден на водата

 Световния ден на водата

Днес се отбелязват 30 години от Световния ден на водата.

 

Денят е определен официално от 22 март 1993 г. под егидата на ООН  и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода, като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата.

 

Инициативата се поражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Жанейро. Генералната асамблея на Обединените нации определя 22 март да се чества като Световен ден на водата. 

 

Целта на инициативата е да привлече вниманието на хората върху значението на водата и необходимостта от опазването й.

 

Темата на Световния ден на водата тази година е „Ускоряване на промяната: партньорство и сътрудничество“. Още през 2015 година светът се ангажира с Цел 6 за устойчиво развитие (ЦУР 6) на Програмата на ООН за устойчиво развитие – обещание да се осигури достъпност, устойчиво управление на водите, чиста питейна вода и санитарно-хигиенни условия за всички до 2030 година.

 

Световния ден на водата тази година призовава хората „Бъдете промяната, която искате да видите в света“.

 

Община Симитли ще отбележи Световния ден на водата с посещение на ученици от 5 и 7 класове от училищата в Симитли и Крупник в Музея на водата, Пречиствателна станция за питейни води, както и Пречиствателна станция за отпадни води, където на място учениците ще се запознаят с методите и начините за пречистване на питейните и отпадните води.