Menu

Сдружение "Коматиница" - прием на документи - удължен срок

„Сдружение Коматиница“, гр. Симитли, партньор по проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, на община Симитли, финансиран по договор № BG05M9OP001-2.018-0010-2014BG05M 2ОР001-С01, по Оперативна програма 2„Наука и образование за интелигентен растеж“ и в изпълнение на Дейност 3 „Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес“

„СДРУЖЕНИЕ КОМАТИНИЦА“

О Б Я В Я В А

УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА

Прием на документи за следните длъжности

 • Експерт образователни дейности – 2бр.
 • Преподаватели – 2бр.
 • Образователен медиатор – 1 бр. / от ромски етнос/

Обявените длъжности са за период от 18 месеца за 2 часа дневно, с избраните лица ще бъдат сключени трудови договори.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 

 • Заявление за участие – по образец;
 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации;
 • Копие от документи, доказващи професионален опит;

Месторабота: ДГ „Радост“ – град Симитли с включени всички филиали към нея и ДГ

„Долно Осеново“ – с. Долно Осеново

 

Изисквания за заемане на обявените длъжности:

 

 1. Експерт образователни дейности – Код по НКПД – 53123001.

Кратко описание на длъжността: Изпълнява указанията на директора на ДГ и представляващия Сдружение „Коматиница“, работи по изготвена от него програма за организиране дейности, свързани с провеждане на заложените по проекта мероприятия чрез включване на родители на деца от ДГ във възпитателния процес чрез участие в:

-         Спортни дни и състезания;

-         Организиране на маскен бал – децата идват облечени като любим анимационен герой, като костюмите се изработват заедно от родителите и учениците;

-         Занимания по разучаване на песни, танци и традиции на различни етноси;

-         Открити уроци тип викторина "Ние се познаваме" - децата се разделят в отбори, като въпросите са свързани с характерни за различните етноси празници, ястия, традиции и обичаи" (за предучилищните групи);

-         Организиране на Ден на талантите;

-         Изработка на произведения на изкуството, свързани с различните етноси с участие на родители;

-         Участие при подготовка на различни празници Коледа/Васильовден/Ден/ на толерантността/Великден/Пролетни празници на различни етноси/24 май/Гергьовден, Байрам и др.

-         организира и провежда културно-образователни мероприятия, отбелязване на лични и национални празници, участие в организирането и провеждането на беседи за възпитателно-образователни теми съвместно с останалия педагогически персонал в ДГ.

-         Подържа висок стандарт за лично поведение при изпълнение на служебните си задължения.

-         Изпълнява и други дейности, съгласно утвърдена длъжностна характеристика и конкретно възложени задачи.

Минималните изисквания за заемане надлъжността:

Образование:– висше, професионален опит – 7 години, добри комуникативни умения, способност за работа в екип и решаване на задачи поставени съвместно за изпълнение.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с деца и родители от целевата групо по проекта. Да имат желание и мотивация за работа. Да имат комуникативни умения и умения за работа в екип.

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, на община Симитли, финансиран по договор № BG05M9OP001-2.018-0010-2014BG05M 2ОР001-С01, по Оперативна програма 2„Наука и образование за интелигентен растеж“ и в изпълнение на Дейност 3 „Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес“.

 

 1. Преподаватели – Код по НКПД 23596012.

Кратко описание на длъжността: Изпълнява указанията на директора на ДГ и на представляващия Сдружение „Коматиница“, работи по изготвена от него програма за организиране дейности и подпомага експерт образователни дейности в изпълнение на дейности, свързани с провеждане на заложените по проекта мероприятия чрез включване на родители на деца от ДГ във възпитателния процес чрез участие в :

-         Спортни дни и състезания;

-         Организиране на маскен бал – децата идват облечени като любим анимационен герой, като костюмите се изработват заедно от родителите и учениците;

-         Занимания по разучаване на песни, танци и традиции на различни етноси;

-         Открити уроци тип викторина "Ние се познаваме" - децата се разделят в отбори, като въпросите са свързани с характерни за различните етноси празници, ястия, традиции и обичаи" (за предучилищните групи);

-         Организиране на Ден на талантите;

-         Изработка на произведения на изкуството, свързани с различните етноси с участие на родители;

-         Участие при подготовка на различни празници Коледа/Васильовден/Ден/ на толерантността/Великден/Пролетни празници на различни етноси/24 май/Гергьовден, Байрам и др.

-         организира и провежда културно-образователни мероприятия, отбелязване на лични и национални празници, участие в организирането и провеждането на беседи за възпитателно-образователни теми съвместно с останалия педагогически персонал в ДГ.

-         Подържа висок стандарт за лично поведение при изпълнение на служебните си задължения.

-         Изпълнява и други дейности, съгласно утвърдена длъжностна характеристика и конкретно възложени задачи.

Минималните изисквания за заемане надлъжността:

Образование:– висше, професионален опит – 7 години, добри комуникативни умения, способност за работа в екип и решаване на задачи поставени съвместно за изпълнение.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с деца и родители от целевата групо по проекта. Да имат желание и мотивация за работа. Да имат комуникативни умения и умения за работа в екип.

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, на община Симитли, финансиран по договор № BG05M9OP001-2.018-0010-2014BG05M 2ОР001-С01, по Оперативна програма 2„Наука и образование за интелигентен растеж“ и в изпълнение на Дейност 3 „Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес“.

 1. Образователен медиатор – Код по НКПД – 23596005.

Кратко описание на длъжността: Изпълнява указанията на директора на ДГ и на представляващия Сдружение „Коматиница“, работи по изготвена от него програма като подпомага останалите експерти като посредничи между родители и персонал в ДГ и експертите при организирането на дейности, свързани с провеждане на заложените по проекта мероприятия чрез включване на родители на деца от ДГ във възпитателния процес чрез участие в :

-         Спортни дни и състезания;

-         Организиране на маскен бал – децата идват облечени като любим анимационен герой, като костюмите се изработват заедно от родителите и учениците;

-         Занимания по разучаване на песни, танци и традиции на различни етноси;

-         Открити уроци тип викторина "Ние се познаваме" - децата се разделят в отбори, като въпросите са свързани с характерни за различните етноси празници, ястия, традиции и обичаи" (за предучилищните групи);

-         Организиране на Ден на талантите;

-         Изработка на произведения на изкуството, свързани с различните етноси с участие на родители;

-         Участие при подготовка на различни празници Коледа/Васильовден/Ден/ на толерантността/Великден/Пролетни празници на различни етноси/24 май/Гергьовден, Байрам и др.

-         организира и провежда културно-образователни мероприятия, отбелязване на лични и национални празници, участие в организирането и провеждането на беседи за възпитателно-образователни теми съвместно с останалия педагогически персонал в ДГ.

-         Подържа висок стандарт за лично поведение при изпълнение на служебните си задължения.

-         Изпълнява и други дейности, съгласно утвърдена длъжностна характеристика и конкретно възложени задачи.

Минималните изисквания за заемане надлъжността:

Образование:– висше, професионален опит – 7 години, добри комуникативни умения, способност за работа в екип и решаване на задачи поставени съвместно за изпълнение.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с деца и родители от целевата групо по проекта. Да имат желание и мотивация за работа. Да имат комуникативни умения и умения за работа в екип.

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, на община Симитли, финансиран по договор № BG05M9OP001-2.018-0010-2014BG05M 2ОР001-С01, по Оперативна програма 2„Наука и образование за интелигентен растеж“ и в изпълнение на Дейност 3 „Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес“.

Всички заинтересовани лица, желаещи да се включат могат да подават заявления по образец в деловодството на Общинска администрация Симитли, всеки работен ден от 8.30 до17.00 часа.

Подборът на участниците ще се осъществи на базата на предварително заявен интерес, доказан професионален опит и при спазване на изискването за недопускане на дискриминация.

Срока за подаване на документи: до 27.06.2019г.

За допълнителна информация и подаване заявление за участие,

лице за контакти: Никола Павлов, телефон 0899 333334, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“,договор № BG05M9OP001-2.018-0010-2014BG05M 2ОР001-С01,финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

нагоре

ОБЯВИ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Общинска администрация - Симитли търси да назначи строителен техник

18.09.2020

Общинска администрация - Симитли търси да назначи строителен техник

Общинска администрация - Симитли търси да назначи строителен техник.

Read more

Колко българи са на работа във Франкфурт?

24.02.2020

Колко българи са на работа във Франкфурт?

Поне 85% от българите в чужбина учат или работят в западна Европа и Северна Америка. Това се между 800 хиляди и 1,6 милиона сънародници, разпръснати на територията на различни страни в тези части. Сред тях обаче определено се открояват фаворити, в които българското население непрестанно расте и днес то е...

Read more

Прием на документи за длъжност "психолог"

17.02.2020

Прием на документи за длъжност "психолог"

  Сдружение „Активни младежи“ 2730 Симитли, ул. Христо Смирненски 12, тел.0890309310, aktivni_mladegi@abv.bg В качеството на партньор по проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, договор № BG05M9OP001-2.018-0010-2014BG05M2OP001-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ОБЯВЛЕНИЕ за прием на документи за длъжност „ПСИХОЛОГ“ Дейност 2 „Осигуряване...

Read more

Прием на документи за свободни позиции

03.02.2020

Прием на документи за свободни позиции

ОБЩИНА СИМИТЛИ в качеството на бенефициент по проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, Договор №BG05M9OP001-2.018-0010-C01 , финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и в изпълнение на проектна...

Read more

Прием на документи за заемане на вакантна позиция към екипа за организация и управление на проекта на длъжност „Технически…

28.11.2019

Прием на документи за заемане на вакантна позиция към екипа за организация и управление на проекта на длъжност „Технически сътрудник – работа с НПО“

ОБЩИНА СИМИТЛИ в качеството на бенефициент по на проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, Договор №BG05M9OP001-2.018-0010-C01, по процедура BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“...

Read more

Условия за публикации с предизборни послания и агитационно съдържание за МЕСТНИ ИЗБОРИ'2019

16.09.2019

Условия за публикации с предизборни послания и агитационно съдържание за МЕСТНИ ИЗБОРИ'2019

Съгласно регламент за публикации в законоустановения срок за предизборна кампания, „електронните медии, с изключение на Българската национална телевизия, Българското национално радио и техните регионални центрове, могат да използват платени и безплатни форми на отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати.“ Според този текст от изборния кодекс, СИМИТЛИ.ИНФО...

Read more

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ - ОБЯВА

29.07.2019

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ - ОБЯВА

ОБЯВА: Във връзка с изпълнение на проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, договор BG05M9OP001-2.018-0010-C01, процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, финансирана от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и оперативна програма...

Read more

Сдружение "Коматиница" - прием на документи - удължен срок

12.06.2019

Сдружение "Коматиница" - прием на документи - удължен срок

„Сдружение Коматиница“, гр. Симитли, партньор по проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, на община Симитли, финансиран по договор № BG05M9OP001-2.018-0010-2014BG05M 2ОР001-С01, по Оперативна програма 2„Наука и образование за интелигентен растеж“ и в изпълнение на Дейност 3 „Насърчаване участието на родителите във...

Read more

Обучение - Озеленяване и цветарство

07.06.2019

Обучение - Озеленяване и цветарство

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ Общинско предприятие „ВРАНЕЩИЦА“ ЕООД, гр. Симитли, стартира набирането на участници, желаещи да се включат в обучение за придобиване на I СПК по професия – 6220301: „Озеленяване и цветарство ”. Обучението е с продължителност 300 учебни часа, които ще се проведат на територията на община Симитли и...

Read more

Сдружение "Активни младежи" - прием на документи

06.06.2019

Сдружение "Активни младежи" - прием на документи

СДРУЖЕНИЕ „АКТИВНИ МЛАДЕЖИ“ 2730 Симитли, ул. „Христо Смирненски“ №12 в качеството си на партньор по проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“ с бенефициент ОБЩИНА СИМИТЛИ по договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програмата „Наука и образование за интелигентен растеж“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа...

Read more

Сдружение "Коматиница" - прием на документи

03.06.2019

Сдружение "Коматиница" - прием на документи

„Сдружение Коматиница“, гр. Симитли, партньор по проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, на община Симитли, финансиран по договор №  BG05M9OP001-2.018-0010-2014BG05M 2ОР001-С01, по Оперативна програма 2„Наука и образование за интелигентен растеж“ и в изпълнение на Дейност 3 „Насърчаване участието на родителите във...

Read more

Общинска служба по земеделие Симитли изготви проект на картата на масивите за земеделските земи

29.08.2018

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 година, комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ информира собствениците и ползвателите на земеделски земи, че на основание чл.74,...

Read more

Заседание на комисията по земеделските земи

14.08.2018

Относно създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 година на територията на община Симитли. В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № РД-712 / 02.08.2018 г. на Директора...

Read more

Продавам търговски обект

25.09.2017

Продавам търговски обект, намиращи се в приземен етаж на бивша административна сграда в центъра на град Симитли. Общата площ е 417 кв. м. Цена: 75 500 лв. Телефон за контакр: 074871140

Read more

Прекъсват тока на места в Симитлийско

12.03.2017

Прекъсват тока на места в Симитлийско

Общинска администрация – Симитли и ЧЕЗ Разпределение България уведомяват за предстоящо прекъсване на електрозахранването, поради заявка на ЕСО  за направа на профилактика в П/ст Симитли, както следва: На  14 март, ток няма да има от 08:30 до 16:30 часа в селата Брежани и ПолетоОбщина СимитлиНа 13. 03. 2017 г. /15:...

Read more

Затварят моста над река Струма посока квартал "Ораново" за ремонт

08.03.2017

Община Симитли уведомява всички граждани и гости на града, че утре 9-ти март от 09:00 часа за преминаване ще бъде затворен мостът над река Струма посока квартал "Ораново". Поради ремонтни дейности по настилката на моста, той ще бъде затворен до момента на отремонтирането му.

Read more

Спират тока на места в Симитлийско

02.03.2017

Спират тока на места в Симитлийско

Общинска администрация – Симитли и ЧЕЗ Разпределение България уведомяват за предстоящо прекъсване на електрозахранването, поради заявка на ЕСО  за направа на профилактика в П/ст Симитли, както следва: На  7 март, ток няма да има от 08:30 до 16:30 часа в селата Брежани и Полето Община Симитли   На 06.03.2017 г. /15:30 - 16:30...

Read more

Прекъсват тока на места в Симитлийско

30.01.2017

Прекъсват тока на места в Симитлийско

Общинска администрация – Симитли и ЧЕЗ Разпределение България уведомяват за предстоящо прекъсване на електрозахранването и/или възможни смущения, поради изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения, реконструкция на електропровод, както следва:   Община Симитли На 30.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Симитли ІІ-760 Кв. 53 Васил Априлов 7;...

Read more

Режим на водата в Крупник и Полена заради заледяване

10.01.2017

Режим на водата в Крупник и Полена заради заледяване

“Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград уведомява своите клиенти, че поради заледяване на водата и намаляването на нейния дебит в селата Крупник и Полена, община Симитли е възможно преминаването на режим на водата в тези населени места. Превантивно, „ВиК“ уведомява своите клиенти да се снабдят с необходимите водни количества при...

Read more

Нов вид месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане

03.01.2017

Нов вид месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане

Дирекция ,,Социално подпомагане"- Симитли, уведомява заинтересованите лица и семейства, че:  От 1 януари 2017 г. в сила са съществени изменения в Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) и в Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), направени чрез приетите текстове в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния...

Read more

Обществено обсъждане на Бюджет 2017 на Община Симитли

28.12.2016

Обществено обсъждане на Бюджет 2017 на Община Симитли

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,   ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СИМИТЛИ ВИ КАНИ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА “ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАТА ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС, ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ И ЗА ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2016г.” И ОБСЪЖДАНЕ НА “ БЮДЖЕТ 2017”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.01.2017г. /ПЕТЪК/ ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАЛАТА...

Read more

Прекъсват тока на места в Симитлийско

19.12.2016

Прекъсват тока на места в Симитлийско

Общинска администрация – Симитли и ЧЕЗ Разпределение България уведомяват за предстоящо прекъсване на електрозахранването и/или възможни смущения, поради изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения, реконструкция на електропровод, както следва:   На 20.12.2016 г. /09:00 - 09:30 ч./ - Градево Местност Въковица Местност Калугерица Местност Мадана; Долно...

Read more

Спират тока на места в Симитлийско

12.12.2016

Спират тока на места в Симитлийско

Общинска администрация – Симитли и ЧЕЗ Разпределение България уведомяват за предстоящо прекъсване на електрозахранването и/или възможни смущения, поради изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения, реконструкция на електропровод, както следва:   На 12.12.2016 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  с. Градево - по искане на "ЕСО" ЕАД.   На...

Read more

Прекъсват тока на места в Симитлийско

05.12.2016

Прекъсват тока на места в Симитлийско

Общинска администрация – Симитли и ЧЕЗ Разпределение България уведомяват за предстоящо прекъсване на електрозахранването и/или възможни смущения, поради изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения, реконструкция на електропровод, както следва: Община Симитли           На 05.12.2016 г. /09:45 - 10:15 ч./ -  Бивши Военни Бази....

Read more

Спешно се търси кръв

29.11.2016

Спешно се търси кръв от 0 отрицателно група за Божидар Панайотов Александров от Симитли .  Телефонът, на който може да се обадите, ако имате желание да помогнете е 0895 61 62 50.

Read more

Спират тока на места в Симитлийско

28.11.2016

Спират тока на места в Симитлийско

Общинска администрация – Симитли и ЧЕЗ Разпределение България уведомяват за предстоящо прекъсване на електрозахранването и/или възможни смущения, поради изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения, реконструкция на електропровод, както следва: Община Симитли       На 28.11.2016 г. /08:30 - 16:15 ч./ -  Долно Осеново Махала Долна   На 28.11.2016...

Read more

Изплащат възнагражденията на СИК

21.11.2016

Изплащат възнагражденията на СИК

От днес 21 ноември 2016г. започна изплащането на възнагражденията на членовете на Секционните избирателни комисии, участвали във втория  тур на изборите на 13 ноември  за президент, информират  от община Симитли.    Парите ще се получават срещу удостоверение в сградата на Общинска администрация, в стая 301- каса.  

Read more

Прекъсват тока на места в Симитлийско

14.11.2016

Прекъсват тока на места в Симитлийско

Общинска администрация – Симитли и ЧЕЗ Разпределение България уведомяват за предстоящо прекъсване на електрозахранването и/или възможни смущения, поради изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения, реконструкция на електропровод, както следва:   Община Симитли     На 15.11.2016 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Симитли Васил Левски 10, 12,...

Read more

Изплащат възнагражденията на СИК

11.11.2016

Започва изплащането на възнагражденията на членовете на Секционните избирателни комисии, участвали в първия тур на изборите на 6 ноември  за президент и национален референдум, информират  от община Симитли.    Парите ще се получават срещу удостоверение в сградата на Общинска администрация, при касиерката в кабинет 301.  

Read more
Our website is protected by DMC Firewall!